STATUT - STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WARCIE BOLESŁAWIECKIEJ
WSO - WEWNĄTRZSZKOLNY  SYSTEM OCENIANIA